Zamówienia publiczne

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, są tu publikowane informacje o zamówieniach publicznych Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Zamówienia publiczne
tel. 022 5114 776
fax 022 5114 729

NOWY ADRES
e-mail: przetargi@warszawapraga.po.gov.pl

 

OGŁOSZENIA

Zamówienie nr:
I_11_U_2018
Data publikacji:
2018-11-08
Termin składania ofert:
2018-11-15
Nazwa zamówienia:
Dzierżawa 35 sztuk urządzeń drukujących dla Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w latach 2019-2020
 
Załączniki:
Lp. Nazwa dokumentu Data dodania
1 Ogloszenie o zamowieniu 2018-11-08
2 SIWZ 1 strona 2018-11-08
3 SIWZ 2018-11-08
4 ZALACZNIK NR 1 Opis Przedmiotu zamowienia 2018-11-08
5 ZALACZNIK NR 2 formularz ofertowy 2018-11-08
6 ZALACZNIK NR 3 formularz cenowy 2018-11-08
7 ZALACZNIK NR 4 oswiadczenie 2018-11-08
8 ZALACZNIK NR 5 zobowiazanie do oddania zasobow 2018-11-08
9 ZALACZNIK NR 6 wzor umowy 2018-11-08
10 RODO Klauzula informacyjna 2018-11-08
11 2018.11.13 odpowiedz na zapytanie 2018-11-14
12 Osw. grupa kapitalowa 2018-11-15
13 informacja z otwarcia ofert 2018-11-15
14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-11-20
Zamówienie nr:
I_7_U_2018
Data publikacji:
2018-10-26
Termin składania ofert:
2018-11-05
Nazwa zamówienia:
Dzierżawa urządzeń powielających i drukujących wraz z wyposażeniem dla obiektu Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w latach 2019-2020
 
Załączniki:
Lp. Nazwa dokumentu Data dodania
1 ZALACZNIK NR 6 wzor umowy 2018-10-26
2 ZALACZNIK NR 5 zobowiazanie do oddania zasobow 2018-10-26
3 ZALACZNIK NR 4 oswiadczenie 2018-10-26
4 ZALACZNIK NR 3 formularz cenowy 2018-10-26
5 ZALACZNIK NR 2 formularz ofertowy 2018-10-26
6 SIWZ 2018-10-26
7 ZALACZNIK NR 1 opis przedmiotu zamowienia 2018-10-26
8 Ogloszenie o zamowieniu 2018-10-26
9 SIWZ 1 strona 2018-10-26
10 RODO Klauzula informacyjna 2018-10-26
11 2018.10.30 zapytania i odpowiedzi 2018-10-30
12 2018.10.31 odpowiedzi na zapytania 2018-10-31
13 osw. grupa kapitalowa 2018-11-06
14 informacja z otwarcia ofert 2018-11-06
15 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-11-26
Zamówienie nr:
plan_2018
Data publikacji:
2018-02-19
Termin składania ofert:
2018-02-19
Nazwa zamówienia:
Plan postepowań na 2018
 
Załączniki:
Lp. Nazwa dokumentu Data dodania
1 plan_postepowan_2018 2018-02-19