Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie

Informacja dotycząca Tygodnia Ofiar Przestępstw

2015-01-30 13:31

Informacja dotycząca dyżurów w trakcie Tygodnia Ofiar Przestępstw

Więcej...

Komunikat w sprawie 4 Ds 735/14

2015-01-14 15:25

Akt oskarżenia w sprawie popełnienia przestępstwa rozboju na małoletnim.

Więcej...

komunikat w sprawie 4 Ds 260/14

2014-12-09 10:03

Komunikat w sprawie skierowania aktu oskarżenia o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk ,

Więcej...