Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie

Śledztwo w sprawie niegospodarności przy zarządzaniu Stacją Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

2019-09-20 17:21

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym (20 września 2019r.) wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A., polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka”, w tym prowadzonej do grudnia 2012r. budowie Stacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych oraz dopuszczeniu do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji powyższej Stacji do września 2019r., wskutek czego wyrządzono spółce szkodę w wielkich rozmiarach tj. o czyn z art. 296 §1 i 3 Kodeksu karnego. Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Więcej...

Komunikat w sprawie obecności osób trzecich przy oględzinach miejsca ujawnienia zwłok Dawida Kosteckiego

2019-09-06 17:51

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi udziału osób trzecich w miejscu ujawnienia zwłok Dawida Kosteckiego Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że: - w dniu 02 sierpnia 2019r. na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka obecni byli funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej oddelegowani do Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzający kontrolę w trybie przewidzianym stosownymi przepisami; - wyżej wymienione osoby nie ingerowały w czynności oględzin przeprowadzanych przez prokuratora Wojciecha Kapuścińskiego. Zgodnie z procedurą obowiązującą w takich przypadkach musieli oni wykonać dokumentację zdarzenia, w tym dokumentację zdjęciową na potrzeby wewnętrznego postępowania mającego na celu ustalenie prawidłowości przestrzegania zasad i procedur w areszcie śledczym. Prokurator nie wyraził na to zgody, czemu funkcjonariusz się podporządkował. Oględziny celi i zwłok były przeprowadzane bez udziału tych osób; - nieprawdą jest, ze prokurator Wojciech Kapuściński został odsunięty od śledztwa. Przedmiotowe śledztwo nie zostało mu nigdy przydzielone do prowadzenia. W dniu 02 sierpnia 2019r. wykonywał czynności w ramach dyżuru prokuratorskiego. Jeszcze tego samego dnia sprawa została skierowana do referatu prokurator Anny Domańskiej.

Więcej...

Sprawca wypadku drogowego skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności

2019-09-04 09:47

Wyrokiem z dnia 30.08.2019r Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny uznał oskarżonego Grzegorza K. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 kkw zw. z art. 178 § 1 kk w zb. z art. 178a § 1 i § 4 kk oraz przestępstwa z art. 244 kk, skazując go na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz orzekając wobec niego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sąd orzekł również na rzecz pokrzywdzonej, nawiązkę w wysokości 50.000 złotych.

Więcej...