Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie

Komunikat w sprawie PR 1 Ds. 216.2017 Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie

2017-04-18 01:00

W związku z dużym zainteresowaniem postępowaniem o sygnaturze PR 1 Ds. 216.2017 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Praga Południe w Warszawie informuję, iż od dnia 10 lutego 2017 r. pod nadzorem w/w Prokuratury prowadzone jest dochodzenie w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad Karoliną P. w okresie od 2006 r. do lutego 2017 r., tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Więcej...

2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim

2017-04-13 14:25

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 76/17 Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 roku dzień 2 maja 2017 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 13 maja 2017 roku.

Więcej...

Komunikat w sprawie PO VI Ds. 110/13

2017-04-13 01:00

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie prowadzi w formie śledztwa własnego postępowanie w sprawie m.in. nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym dotyczącym podmiotu Konsorcjum Inwestycyjne II sp.zo.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie. W ramach w/w postępowania czynności zlecone przez prokuratora wykonują funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Więcej...

Komunikat w sprawie PO I Ds. 176.2016

2017-04-03 01:00

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie w dniu 20 marca 2017 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Legionowie akt oskarżenia przeciwko Janowi K. oskarżonemu o umyślne narażenie w dniu 24 listopada 2015 r. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pacjentki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie oraz nieumyślne spowodowanie jej śmierci tj. o czyn z art. 160 § 2 kk w zb z art. 155 kk w zw z art. 11 § 2 kk.

Więcej...