Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2021-02-23 13:36

W ramach obchodzonego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 - 26 lutego 2021r. w godzinach od 9:30 do 12:00 i 14:00-16:30 a także w dniach 27-28 lutego od godziny 10:00 do 13:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Legionowie będą pełnione dyżury , podczas których wyznaczeni prokuratorzy będą udzielali bezpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Więcej...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim

2021-02-22 12:32

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-26 lutego 2021 r. w godzinach 9.30-12.00 oraz 14:00-16:30 prokuratorzy  tutejszej jednostki będą udzielać bezpłatnie wszelkich informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwem o przysługującym im uprawnieniach Jednocześnie, w dniach 27.02.2021 - 28.02.2021 roku w godzinach 10:00-13:00, będą udzielane w/w porady po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Więcej...

Komunikat w sprawie PO II Ds. 64.2020

2021-02-19 15:44

Prokuratura Okręgowa Warszawa –Praga w Warszawie,  działając na podstawie art. 253 § 3 k.p.k. w z. z art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 64.2020, iż w dniu 12.02.2021 r. wydane zostało postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Łukasza B. i zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, to jest poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami ze w sprawy.

Komunikat w sprawie zatrzymania i aresztowania podejrzanego o uprawianie krzewów marihuany na terenie powiatu otwockiego

2021-02-19 09:14

W dniu 9 lutego 2021r. w Józefowie powiatu otwockiego na terenie budynku funkcjonariusze policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zlikwidowali nielegalną plantację konopi innych niż włókniste w ilości około 850 sztuk krzewów. Uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości środków odurzających. W toku czynności zatrzymano 56- letniego obywatela Chińskiej Republiki Ludowej, który został doprowadzony do Prokuratury. Przedstawione zostały mu zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Otwocku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy