Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie

Pięć osób aresztowanych do sprawy kradzieży samochodów

2019-04-03 11:47

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim za sygn. PR 1 Ds. 310.2019 prowadzi śledztwo wspólnie z Wydziałem do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji w Warszawie dotyczące kradzieży samochodów na terenie powiatu nowodworskiego oraz usiłowania kradzieży z włamaniem samochodu na terenie powiatu legionowskiego. Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową w dniu 1 kwietnia 2019 roku na polecenie prokuratora w/w funkcjonariusze zatrzymali 6 podejrzanych, tj. Patryka M., Mariusza Rz., Wojciecha W., Pawła K., Mateusza G. oraz Kamila N. Podejrzani Patryk M. i Mateusz Rz. stanęli pod zarzutem popełnienia dwóch czynów, tj. usiłowania kradzieży z włamaniem samochodu marki FORD o wartości 220 tys. zł oraz kradzieży 3 samochodów marki Fiat o łącznej wartości ok. 420 tys. zł. Podejrzani Kamil N., Wojciech W. i Mateusz G. stanęli pod zarzutem kradzieży 3 samochodów marki Fiat o łącznej wartości ok. 420 tys. zł, natomiast podejrzany Paweł K. usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa usiłowania kradzieży z włamaniem samochodu marki FORD o wartości 220 tys. zł. Wobec podejrzanych Patryka M., Mariusza Rz., Wojciecha W., Pawła K. oraz Mateusza G. w dniu 2 kwietnia 2019 roku skierowano wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, które zostały w całości przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim tego samego dnia uwzględnione. Podejrzany Kamil N. został zaś osadzony w Zakładzie Karnym do odbycia kary pozbawienia wolności. Śledztwo ma charakter rozwojowy, aktualnie badane są inne podobne przestępstwa mające miejsce na terenie województwa mazowieckiego i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Więcej...

Zarzuty dla kuratora Zbigniewa L. w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie

2019-03-25 15:23

W 2016 roku Zbigniew L. próbował zbyć nieruchomość po zaniżonej wartości spółce, której przedmiotem działalności był m.in. obrót kamienicami, zawierając w tym celu dwie przedwstępne umowy sprzedaży. W umowach określono kwotę zbycia udziału przypadającego Józefowi Pawlakowi, poniżej rzeczywistej jego wartości, sprowadzając tym samym bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej ustalonym, w toku postępowania spadkobiercom Józefa Pawlaka. Drugi z zarzutów ogłoszonych Zbigniewowi L. dotyczy składanych w styczniu 2018 roku zeznań przed Komisją do spraw usuwania skutków decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Więcej...

Zatrzymanie kuratora Zbigniewa L. w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie

2019-03-25 08:16

Dzisiaj (25 marca 2019 roku) na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali Zbigniewa L., kuratora oraz pełnomocnika osób, którym przysługiwały prawa do nieruchomości położnej w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38.

Więcej...

20 osób tymczasowo aresztowanych w ramach kolejnego śledztwa narkotykowego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga

2019-02-28 16:13

W dniu 19 lutego 2019r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali na terenie Mazowsza oraz Podlasia 20 mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw narkotykowych, w tym o największym ciężarze tj. nielegalnego wytwarzania znacznych ilością środków odurzających (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), dostawy wewnątrzwspólnotowej znacznej ilości substancji psychotropowych (art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), wprowadzania bądź uczestnictwa w obrocie takimi środkami i substancjami (56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Więcej...