Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie

Komunikat w sprawie prawomocności postanowienia o umorzeniu śledztwa dot. zgonu Dawida Kosteckiego

2020-10-28 09:28

Postanowieniem z dnia 27.10.2020r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 27.04.2020r. sygn. PO I Ds. 138.2019 o umorzeniu śledztwa w sprawie doprowadzenia Dawida Kosteckiego do targnięcia się na własne życie...

Więcej...

Komunikat w sprawie kolejnych zatrzymań i aresztów dla podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków

2020-10-14 08:44

Na początku października 2020r. na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji zatrzymali kolejne osoby w śledztwie PO I Ds. 78.2019, prowadzonym od maja 2019r., które dotyczy wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Więcej...

Postanowienie prokuratora w sprawie zawiadomienia MPWiK w Warszawie dotyczącego awarii rurociągu prowadzącego do oczyszczalni ścieków „Czajka”

2020-10-09 09:10

Postanowieniem z dnia 08.10.2020r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie uszkodzenia w dniu 29.08.2020r. w Warszawie fragmentu rurociągu technicznego w układzie przesyłowym odprowadzającym ścieki do kolektora prowadzącego do oczyszczalni ścieków „Czajka”, w wyniku czego doszło do awaryjnego skierowania ścieków do Wisły, tj. o czyn z art. 254a kk.

Więcej...

Zarzuty i areszt dla Dyrektora Finansowego platformy OMEGA

2020-09-30 19:54

W dniu 28 września 2020r. na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI w związku z prowadzonym od blisko 6 miesięcy śledztwem przeprowadzili na terenie Warszawy oraz w innych miejscach w kraju, przeszukania pomieszczeń związanych z działalności platformy OMEGA. Zarządzana przez zarejestrowaną na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich spółkę platforma internetowa oferowała zakup produktu tzw. Active Box będącego połączeniem usług marketingowych oraz obsługi chmury kryptowalutowej, a jej zakup był warunkiem uzyskania obiecanego zysku. Podstawą rozliczeń była jedna z kryptowalut. W rzeczywistości OMEGA nie oferowała żadnego realnego produktu, a przyjęte wpłaty nie były przeznaczane na deklarowany cel. Pod koniec 2019r. klienci zaczęli mieć problemy z logowaniem się na portalu, obiecany zysk nie został im przekazany, a wpłacone środki nie zostały zwrócone.

Więcej...