Komunikaty

Zarzuty i areszt dla 11 podejrzanych o obrót znaczną ilością narkotyków.

2019-12-12 16:11

W dniach 10-11 grudnia 2019r. na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie policjanci z wydziału narkotykowego Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy Stołecznego Pododdziału Antyterrorystycznego w Warszawie, a także innych jednostek Policji zatrzymali na terenie Warszawy oraz innych miejscowości w województwie mazowieckim 13 osób w wieku od 23 do 38 lat związanych z obrotem narkotykami.

Więcej...

Umieścił psy w pralce. Areszt dla podejrzanego o uśmiercenie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem

2019-12-10 12:43

W dniu 05 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Otwocku uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Otwocku i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec pięćdziesięciojednoletniego mężczyzny, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na uśmierceniu zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, tj. czynu z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Jak ustalono w toku dochodzenia w dniu 03 grudnia 2019r. mieszkaniec Otwocka umieścił w pralce dwa psy rasy Yorkhire Terrier, a następnie ją uruchomił. Na skutek działania sprawcy psy zdechły.

Więcej...

Śledztwo w sprawie niegospodarności przy zarządzaniu Stacją Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

2019-09-20 17:21

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym (20 września 2019r.) wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A., polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka”, w tym prowadzonej do grudnia 2012r. budowie Stacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych oraz dopuszczeniu do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji powyższej Stacji do września 2019r., wskutek czego wyrządzono spółce szkodę w wielkich rozmiarach tj. o czyn z art. 296 §1 i 3 Kodeksu karnego. Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Więcej...

Komunikat w sprawie obecności osób trzecich przy oględzinach miejsca ujawnienia zwłok Dawida Kosteckiego

2019-09-06 17:51

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi udziału osób trzecich w miejscu ujawnienia zwłok Dawida Kosteckiego Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że: - w dniu 02 sierpnia 2019r. na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka obecni byli funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej oddelegowani do Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzający kontrolę w trybie przewidzianym stosownymi przepisami; - wyżej wymienione osoby nie ingerowały w czynności oględzin przeprowadzanych przez prokuratora Wojciecha Kapuścińskiego. Zgodnie z procedurą obowiązującą w takich przypadkach musieli oni wykonać dokumentację zdarzenia, w tym dokumentację zdjęciową na potrzeby wewnętrznego postępowania mającego na celu ustalenie prawidłowości przestrzegania zasad i procedur w areszcie śledczym. Prokurator nie wyraził na to zgody, czemu funkcjonariusz się podporządkował. Oględziny celi i zwłok były przeprowadzane bez udziału tych osób; - nieprawdą jest, ze prokurator Wojciech Kapuściński został odsunięty od śledztwa. Przedmiotowe śledztwo nie zostało mu nigdy przydzielone do prowadzenia. W dniu 02 sierpnia 2019r. wykonywał czynności w ramach dyżuru prokuratorskiego. Jeszcze tego samego dnia sprawa została skierowana do referatu prokurator Anny Domańskiej.

Więcej...