Komunikaty

Zarzuty dla kuratora Zbigniewa L. w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie

2019-03-25 15:23

W 2016 roku Zbigniew L. próbował zbyć nieruchomość po zaniżonej wartości spółce, której przedmiotem działalności był m.in. obrót kamienicami, zawierając w tym celu dwie przedwstępne umowy sprzedaży. W umowach określono kwotę zbycia udziału przypadającego Józefowi Pawlakowi, poniżej rzeczywistej jego wartości, sprowadzając tym samym bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej ustalonym, w toku postępowania spadkobiercom Józefa Pawlaka. Drugi z zarzutów ogłoszonych Zbigniewowi L. dotyczy składanych w styczniu 2018 roku zeznań przed Komisją do spraw usuwania skutków decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Więcej...

Zatrzymanie kuratora Zbigniewa L. w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie

2019-03-25 08:16

Dzisiaj (25 marca 2019 roku) na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali Zbigniewa L., kuratora oraz pełnomocnika osób, którym przysługiwały prawa do nieruchomości położnej w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38.

Więcej...

20 osób tymczasowo aresztowanych w ramach kolejnego śledztwa narkotykowego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga

2019-02-28 16:13

W dniu 19 lutego 2019r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali na terenie Mazowsza oraz Podlasia 20 mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw narkotykowych, w tym o największym ciężarze tj. nielegalnego wytwarzania znacznych ilością środków odurzających (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), dostawy wewnątrzwspólnotowej znacznej ilości substancji psychotropowych (art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), wprowadzania bądź uczestnictwa w obrocie takimi środkami i substancjami (56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Więcej...

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

2019-02-15 14:40

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, iż w ramach obchodzonego Dnia Ofiar Przestępstw w dniu 18 lutego 2019r. rozpocznie się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w ramach którego przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości będą udzielać bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Więcej...