Kierownictwo

Kierownictwo:

1. Prokurator Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie –  Łukasz Osiński
2. Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie – Adam Borkowski
3. Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – Dariusz Winiarek

Funkcje i stanowiska:

1. Naczelnik Wydziału I Śledczego – prokurator Tomasz Kuroszczyk
2. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – prokurator Marek Bura
3. Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – prokurator Agnieszka Endler – Grudzińska
4. Naczelnik Wydziału VI Sądowego - prokurator Mariusz Piłat
5. Dyrektor Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego – Bartłomiej Pluta
6. Główny Księgowy – Elżbieta Maczugowska
7. Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz –
8. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Artur Grodek
9. Inspektor Ochrony Danych - Magdalena Zaurska
10. Wizytatorzy – prokurator Agata Hanke, prokurator Arkadiusz Ożarek
11. Kierownik Szkolenia – prokurator Małgorzata Seheniuk
12. Rzecznik Prasowy – prokurator Marcin Saduś
13. Kierownik Sekretariatu – Iwona Szabłowska – Korsan
14. Inspektor do Spraw Biurowości – Ewa Semik
15. Kierownik Kancelarii Tajnej – Gabriela Kudrzycka
16. Inspektor do spraw BHP – Leonarda Woźniakowska
17. Inspektor do Spraw Obronnych – Krzysztof Bergier
18. Audytor wewnętrzny – Paweł Witkowski