Oświadczenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie dot. czynności przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2019r.

Oświadczenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie dot. czynności przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2019r.

2019-08-27 17:37 przez Marcin Saduś

Oświadczenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie

dot. czynności przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2019r.

w śledztwie w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego

           

Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie dementuje informacje przekazywane mediom przez pełnomocników Dawida Kosteckiego dotyczące rzekomego naruszenia procedur związanych z udziałem prokuratora w przesłuchaniu biegłej.

 

Prokuratura nie uwzględniła wniosków złożonych przez pełnomocników o wyłączenie prokuratora w czynności przesłuchania biegłej, ponieważ brak jest przesłanek określonych w Kodeksie postępowania karnego do podjęcia takiej decyzji.

 

Nieprawdą jest więc, że prokuratura nie zajęła stanowiska w przedmiocie wniosku dowodowego o przesłuchanie prokuratora w charakterze świadka, jaki złożyli pełnomocnicy. Wniosek taki został oddalony 26 sierpnia 2019 roku, a zatem przed przesłuchaniem biegłej.

 

Nieprawdą jest także, że decyzję taką podejmował prokurator, którego wniosek dotyczy. Postanowienie to zgodnie z przepisami wydał prokurator bezpośrednio przełożony, czyli Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

 

Nieprawdziwa jest również informacja podawana przez pełnomocników, jakoby prokurator, o którym mowa w złożonym wniosku, prowadził postępowanie. W rzeczywistości prokurator ten nie jest referentem postępowania, a jedynie wykonuje w nim niektóre czynności. Szeroka wiedza tego prokuratora na temat postępowania uzasadnia jego udział w przesłuchaniu biegłej, które ma na celu kompleksowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

 

 

Marcin Saduś

Rzecznik Prasowy

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie

Wróć