Ograniczenia w Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania

Ograniczenia w Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania

2020-03-17 11:41 przez Piotr Kowalczyk

OGRANICZENIA

w Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie
w okresie od dnia
16 marca 2020 roku do odwołania.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 w okresie od dnia 16 marca 2020r. do odwołania  wprowadzam następujące ograniczenia:

 I. Wstrzymuję przyjęcia interesantów w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie. Nie dotyczy to zaplanowanych czynności procesowych.

 II. Przeglądanie akt postępowań przygotowawczych odbywać się może tylko w związku z koniecznością złożenia środka odwoławczego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie właściwego wydziału.

     III. Zakaz wstępu do budynku Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 w Warszawie dla osób nie będących pracownikami prokuratury z wyjątkiem:

1. Stron i pełnomocników – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu,

2. Innych osób zaplanowanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa.

     IV. Wstrzymuję przyjęcia interesantów w Biurze Podawczym poprzez brak możliwości osobistego złożenia pisma/zawiadomienia. Wszelka korespondencja winna być kierowana za pośrednictwem operatorów pocztowych. Pracownicy Biura Podawczego udzielają informacji wyłącznie telefonicznie (22 5114 889, 22 5114 700)

   V .  Przychodzące osoby nie będące pracownikami zobowiązane są do użycia środków dezynfekujących do rak, znajdujących się przy stanowisku ochrony- odmowa ich użycia uniemożliwi wejście na teren budynku.

    VI. Pracownik ochrony ma prawo nie wpuścić do siedziby Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie osób z widocznymi objawami grypodobnymi takimi jak : kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, gorączka (wysoka temperatura).

 

                                          Prokurator Okręgowy
                                          Warszawa- Praga w Warszawie


                                          Łukasz Osiński

Wróć