Komunikat w sprawie podjęcia postępwoania PO X Ds 30.2017 (poprzednio RP I Ds 30.2017) przeciwko Adrew S. i Stevenowi S.

Komunikat w sprawie podjęcia postępwoania PO X Ds 30.2017 (poprzednio RP I Ds 30.2017) przeciwko Adrew S. i Stevenowi S.

2019-08-23 15:21 przez Marcin Saduś

Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych oraz ich pełnomocników, że w dniu 26 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze PO X Ds. 30.2017 (poprzednia sygnatura RP I Ds. 30.2017) przeciwko Andrew S. i Stevenowi S. wydane zostało postanowienie o podjęciu postępowania albowiem ustalono miejsce pobytu podejrzanych. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą PO I Ds. 133.2019. Odpis postanowienia o podjęciu postępowania zostaną doręczone tym pokrzywdzonym, którzy o to zwrócą się w terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 22 § 2 k.p.k., art. 465 § 1 i 2 k.p.k. na postanowienie o podjęciu postępowania służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Wróć