Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Komunikat w sprawie PO I Ds. 261.2016

Komunikat w sprawie PO I Ds. 261.2016

2016-12-29 15:30 przez Łukasz Łapczyński

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie w dniu 21 grudnia 2016 r. umorzyła dochodzenie w sprawie narażenia w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pozostających pod opieką lekarza Poradni Neurologii i Epileptologii małoletnich pacjentów w związku z prowadzeniem leczenia padaczki opornej na leki przy zastosowaniu preparatów pochodnych kanabinoidów, bez uzyskania wbrew art. 37 b ust. 2 pkt 2 i art. 37 l ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne świadomej zgody przedstawicieli ustawowych małoletnich pacjentów, zgody komisji bioetycznej oraz pozwolenia Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie i prowadzenie badania klinicznego tj. o czyn z art. 160 § 1 i 2 kk w zb. z art. 126 a ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy prawo farmaceutyczne w zw z art. 11 § 2 kk, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, wobec braku znamion czynu zabronionego.

W oparciu o zgromadzony w toku dochodzenia materiał dowodowy, w tym dokumentację medyczną, zeznania świadków oraz opinię zespołu biegłych z zakresu analizy leków i toksykologii sądowej, neurologii i pediatrii ustalono, że w wyniku podjętej przez lekarza Poradni Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie terapii przy zastosowaniu preparatów pochodnych kanabinoidów nie doszło do narażenia małoletnich pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Postanowienie nie jest prawomocne. Prawo zaskarżenia decyzji o umorzeniu dochodzenia posiadają przedstawiciele ustawowi małoletnich pacjentów oraz Centrum Zdrowia Dziecka jako instytucja, która złożyła zawiadomienie.  

Łukasz Łapczyński

rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie

 

Wróć