Komunikat w sprawie odbierania zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie

Komunikat w sprawie odbierania zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie

2020-03-17 11:31 przez Piotr Kowalczyk

ZARZĄDZENIE   Nr  44/2020

Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie odbierania zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie

 

Na podstawie art. 23 §  3 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019. poz.740 ze zmianami) oraz § 56 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowaniaPowszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2017. poz.1206 tj. ze zmianami), w związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego  związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zarządzam w okresie od dnia 16 do 31 marca 2020 roku ograniczenia w odbieraniu zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie.


§ 1

1. W okresie od dnia 16 marca do odwołania zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi w sprawach karnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wydawane będą przez pracowników Biura Podawczego:

- w środy w godzinach od 10.00 do 12.00 dla uprawnionych innych niż obrońcy,

- środy i piątki w godzinach 10.000 do 12.00 – obrońcom.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

O treści Zarządzenia powiadomić Naczelników Wydziałów Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Wydział Budżetowo-Administracyjny w celu  przekazania Zarządzenia pracownikom ochrony.

§ 4

Kopię Zarządzenia proszę niezwłocznie zamieścić na stronie internetowej  Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Prokurator Okręgowy

Warszawa – Praga w Warszawie

 Łukasz  Osiński

Wróć