Komunikat dotyczący obrażeń na ciele Dawida Kosteckiego.

Komunikat dotyczący obrażeń na ciele Dawida Kosteckiego.

2019-08-22 17:21 przez Marcin Saduś

Komunikat dotyczący obrażeń na ciele Dawida Kosteckiego.

W związku z prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie śledztwem w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego oraz podnoszonych przez pełnomocników rodziny pokrzywdzonego wątpliwości w zakresie obrażeń ujawnionych w trakcie sekcji zwłok Dawida Kosteckiego informuję, że zgodnie z treścią opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sporządzonej po sekcji przeprowadzonej w dniu 02 sierpnia 2019r.:

- szczelinowana rana o długości 0,8 cm na powierzchni uda lewego powstała na skutek dokonania pomiaru temperatury zwłok w czasie oględzin na miejscu ich ujawnienia w dniu 02 sierpnia 2019r.; biegły za zgodą prowadzącego oględziny prokuratora dokonał pomiaru temperatury ciała termometrem celem ustalenia czasu zgonu mężczyzny;

- niewielkie pojedyncze podbiegnięcia krwawe tkanek miękkich końcowej części ramienia lewego (mięsień) i środkowej części przedramienia prawego (tkanka podskórna) znajdowały się z początkowej fazie wchłaniania, co oznacza, że powstały znacznie wcześniej niż nastąpił zgon;

- pozostałe niewielkie ślady stanowiły otarcia naskórka lub – jak to miało miejsce w przypadku śladów na szyi – „dwa punktowe brunatnawe suchawe strupki oddalone od siebie o 0,5 cm” . Z innych przeprowadzonych w śledztwie dowodów wynika, że biegli dokonali preparowania tkanki znajdującej się pod wskazanymi śladami na szyi i nie stwierdzili podbiegnięć krwawych, co miałyby miejsce w przypadku wkłucia. Z przeprowadzonych dowodów nie wynika również, aby obrażenia te były wynikiem działania paralizatora, które wyglądają inaczej, mają inny rozstaw i  zwykle dają zaczerwienienie i bardzo minimalny ubytek.

           

Marcin Saduś

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie

Wróć