Działania prokuratury w sprawie skazanej Barbary Poleszuk

Działania prokuratury w sprawie skazanej Barbary Poleszuk

2018-12-02 12:32 przez Marcin Saduś

Działania prokuratury w sprawie skazanej Barbary Poleszuk

W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących działań prokuratury w sprawie skazanej Barbary Poleszuk uprzejmie informuje, że w dniu 09 listopada 2018r. Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Wydziału VIII Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, wniosek o udzielnie skazanej zezwolenia na odbycie kary 4 miesięcy pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Sokółce wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2017r. W ocenie prokuratora spełnione są przesłanki  do odbycia kary w takim systemie tj. kara pozbawiania wolności nie przekracza jednego roku, skazana posiada stałe miejsce pobytu, a system ten będzie wystarczający do osiągnięcia celów kary.

Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że Sąd tym samym wyrokiem skazał za podobny czyn innego uczestnika zdarzenia na karę jednego roku pozbawiania wolności, którą mężczyzna od już kilku miesięcy odbywa w systemie dozoru elektronicznego.

 

Marcin Saduś

Rzecznik Prasowy

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie

Wróć