ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE NA MIENIU PODEJRZANEJ W ŁĄCZNEJ KWOCIE 314.640,00 ZŁ

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE NA MIENIU PODEJRZANEJ W ŁĄCZNEJ KWOCIE 314.640,00 ZŁ

2018-01-12 08:49 przez Artur Smukowski

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim, nadzoruje pod sygnaturą PR 1 Ds. 634.2017 śledztwo przeciwko Monice S. i 3 innym podejrzanym, którym łącznie zarzucono popełnienie 27 przestępstw oszustwa oraz fałszowania dokumentów.

W toku prowadzonego postępowania ustalano, że Monika S. pełniąc funkcję Dyrektora Oddziału lokalnej placówki banku, zawarła szereg fikcyjnych umów kredytowych, podrabiając podpisy rzekomych kredytobiorców, którzy faktycznie nigdy nie zaciągali kredytów w tym Banku. W ten sposób, podejrzana nielegalnie uzyskała środki finansowe w kwocie około 390.000 złotych, które następnie wykorzystała na swoje prywatne cele.

W procederze tym podejrzanej Monice S. pomagały trzy inne pracownice banku, którym przedstawiono zarzuty pomocnictwa do oszustwa.

Prokurator pomimo podejmowanych przez Monikę S. działań związanych z wyzbywaniem się swojego majątku, dokonał na poczet przyszłej kary zabezpieczenia majątkowego na nieruchomości  Moniki S. na kwotę blisko 320.000 złotych, korzystając z możliwości jakie daje norma art. 291 § 1 pkt 5 i § 2 kpk oraz art. 45 § 2 i § 3 kk, kiedy osoba podejrzana przenosi własność swojego mienia na inne osoby, chcąc w ten sposób uniknąć utraty korzyści finansowych uzyskanych z popełnionego przestępstwa. 

Wobec podejrzanej Moniki S., która przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Za przestępstwa których dopuściła się Monika S. i inn podejrzane, grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Wróć