Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca w ZK w Płocku

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza działająca w ZK w Płocku

2013-10-16 17:15 przez Maciej Godzisz

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim, wspólnie z Wydziałem w Płocku Zarządu w Radomiu CBŚ KGP, prowadzi śledztwo 1 Ds 1352/12 dotyczące wprowadzania do obrotu na terenie Zakładu Karnego w Płocku środków odurzających i substancji psychotropowych.
W dniu 16 października 2013 roku na zlecenie tut. Prokuratury funkcjonariusze CBŚ w Płocku zatrzymali 9 osób. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków na terenie Zakładu Karnego w Płocku.
Na wniosek tut. Prokuratury w dniu 16 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim tymczasowo aresztował 7 członków w/w grupy, natomiast wobec 1 osoby Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze czynności procesowe, w tym niewykluczone są kolejne zatrzymania. Aktualnie w sprawie 11 osób ma przedstawione zarzuty.

Wróć