Akt oskarżenia w sprawie oszustów internetowych

Akt oskarżenia w sprawie oszustów internetowych

2018-04-17 11:31 przez Artur Smukowski

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 17.04.2018r skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim akt oskarżenia  przeciwko Dawidowi S. i Annie S. oraz Pawłowi R.

Wcześniej, tj. w dniu 27.03.2018r wobec Dawida S. i Anny S., tut. Prokuratura skierowała akt oskarżenia dotyczący znęcania nad 7 psami, o czym informowaliśmy na stronie internetowej dnia 10.04.2018r.

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, małżonkowie Dawid i Anna S. na portalach internetowych wystawiali szereg aukcji, dotyczących sprzedaży głównie produktów dla dzieci (wózki dziecięce, mleko, kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci, zabawki itp.). Natomiast Paweł R., przyjmował na swój rachunek bankowy część wpłat dokonanych przez pokrzywdzonych.

Pomimo wpłacania przez pokrzywdzonych pieniędzy za poszczególne produkty, podejrzani nigdy nie wywiązywali się z transakcji. Przy wystawianiu kolejnych ogłoszeń, zakładali nowe konta na portalach ogłoszeniowych, oferując do sprzedaży kolejne produkty.

W toku prowadzonego dochodzenia, do akt sprawy PR 1 Ds. 560.2017 dołączano sukcesywnie akta postępowań nadzorowanych przez prokuratury z terenu całego kraju. W miejscu zamieszkania Dawida i Anny S., zabezpieczono komputer oraz telefony komórkowe, które zostały poddane badaniu przez biegłego informatyka.

Jak wynika z uzyskanych opinii biegłego, na przedmiotowych nośnikach elektronicznych odnaleziono informacje potwierdzające wystawianie przez w/w fikcyjnych aukcji, jak również na telefonie i komputerze  Dawida S. ujawniono ponad 300 zdjęć o treściach pornograficznych, z udziałem małoletnich poniżej lat 15.

            W oparciu o zgromadzony w sprawie PR 1 Ds. 560.2017 materiał dowodowy podejrzanym przedstawiono łącznie 80 zarzutów, w tym głównie dotyczących przestępstw oszustw internetowych, popełnionych w warunkach recydywy, gdzie ponadto podejrzani z przestępstw tych uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Ponadto podejrzanemu Dawidowi S. przedstawiono zarzuty z art. 202§4a kk, dotyczące posiadania zdjęć o treści pornograficznej z udziałem małoletnich poniżej lat 15.

Wobec podejrzanego Dawida S. od dnia 27.11.2017r do chwili obecnej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec Anny S. nie stosowano środków zapobiegawczych, z uwagi na odbywanie przez nią kary pozbawienia wolności w innej sprawie. Paweł R. został objęty dozorem policji.   

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 12 lat.

 

Wróć