Komunikat w sprawie śledztwa dot. oszukańczego najmu nadmorskich apartamentów

Komunikat w sprawie śledztwa dot. oszukańczego najmu nadmorskich apartamentów

2015-07-20 10:22 przez Bartłomiej Suliga

KOMUNIKAT

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku od dnia 10 lipca 2015 roku nadzorowane jest postępowanie przygotowawcze sygn. 1 Ds. 693/15 dot. oszustwa polegającego na doprowadzenia z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 10 lipca 2015 roku w bliżej nieustalonym miejscu, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 178.320,60 zł nieustalonej ilości pokrzywdzonych poprzez wprowadzenie ich w błąd w zakresie prawdziwości oferty wynajmu apartamentów w Kołobrzegu, wskutek czego pokrzywdzeni dokonywali wpłat na rachunki bankowe sprawców nie uzyskując w zamian świadczenia ofertowego, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Jak ustalono, na stronie internetowej www.apartamentykolobrzeg.org – choć nie wyklucza się, że również na innych stronach zamieszczających oferty wynajmu lokali - umieszczono ogłoszenia o wynajmie apartamentów położonych w Kołobrzegu przy ulicy Wylotowej 87. Rachunki bankowe podane w ogłoszeniu, na które wynajmujący wpłacali zaliczki prowadzone były przez Alior Bank oraz ING Bank Śląski. Jak ustalono, przy ul. Wylotowej 87 w Kołobrzegu znajduje się blok wielorodzinny z prywatnymi mieszkaniami, położony na zamkniętym osiedlu, nie zaś apartamenty do wynajęcia jak to wskazano w w/w ogłoszeniach. Z uzyskanych informacji wynika, że ogłoszenia dotyczące wynajmu rzekomych apartamentów przy w/w ulicy cieszyły się dużą popularnością. Wiele osób dokonało przelewu tytułem zaliczek bądź zapłaty za wynajem tychże apartamentów, na chwilę obecną udało się ustalić 165 pokrzywdzonych w wyżej opisany sposób ale krąg tych osób stale rośnie.

W chwili obecnej prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy czynu oraz pełnego kręgu osób pokrzywdzonych w tym zabezpieczenie środków pochodzących z wpłat.

W związku z powyższym apeluje się, aby osoby planujące wakacyjne wyjazdy upewniły się co do prawdziwości oferty ze strony  www.apartamentykolobrzeg.org o wynajmie apartamentów, w których zamierzają spędzać urlop. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź podejrzeń, co do prawdziwości ogłoszeń zamieszczanych na wskazanej stronie oferujących wynajem lokali w miejscowościach wczasowych bądź prawdziwości innych danych podawanych przez osoby proponujące wynajem lokum, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku pod nr tel. (22) 60-41-256, Prokuraturą Rejonową w Otwocku pod nr tel. (22) 719-51-26 bądź z najbliższą jednostką policji.

Wróć