Komunikat w sprawie PR 1 Ds. 202.2016

Komunikat w sprawie PR 1 Ds. 202.2016

2016-09-09 15:46 przez Maciej Młynarczyk

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie prowadzone jest dochodzenie w sprawie dokonania w dniu 25 sierpnia 2016 r. kradzieży z włamaniem samochodu marki Toyota Yaris o wartości 22 500 zł na szkodę Joanny i Karola M. oraz zaistniałego w dniu 6 września 2016 r. usiłowania kradzieży z włamaniem samochodu marki Toyota Yaris o wartości 50 000 zł na szkodę Katarzyny Ch.

W ramach przedmiotowego postępowania, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji dokonali zatrzymania Grzegorza G. i Pawła G., podejrzanych o popełnienie ww. czynów, w czasie próby kradzieży.

Niezależnie od tego pod nadzorem tutejszej prokuratury prowadzone są działania zmierzające do ustalenia pochodzenia zatrzymanych w toku czynności pojazdów i części samochodowych. 

Po wykonaniu przez prokuratora czynności z udziałem podejrzanych, skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wnioski o zastosowanie wobec Grzegorza G. i Pawła G. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu w stosunku do obu podejrzanych zastosowany został areszt na okres trzech miesięcy.

Wróć