Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej

2016-09-02 14:57 przez Maciej Młynarczyk

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej zajmuje się finansowaniem ochrony zdrowia pracowników prokuratury i członków ich rodzin, tj. finansowaniem kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki oraz udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.


Ze środków Fundacji finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Rada i Zarząd Fundacji zachęcają do odpisywania 1% podatku dochodowego na jej statutową działalność.

Więcej informacji w serwisie internetowym Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej.

 

 

Wróć