Komunikaty

Sprawcy rozboju i pozbawienia wolności mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego tymczasowo aresztowani

2018-11-22 16:07

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzi śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 04.11.2018r pobicia połączonego w pozbawieniem wolności oraz rozboju na osobie mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że dwóch mężczyzn w porze nocnej podjechało do niego samochodem na jednej z ulic na terenie Twierdzy Modlin, gdzie został on przez nich pobity i wrzucony do bagażnika auta. Mężczyzna został następnie przewieziony na teren powiatu płońskiego, gdzie został wyciągnięty z bagażnika, po czym ponownie pobity i okradziony między innymi z telefonu komórkowego oraz pozostawiony przez sprawców bez wierzchniej odzieży w odludnym miejscu. Pokrzywdzonemu udało się dotrzeć do drogi lokalnej, gdzie został on przypadkowo zauważony przez patrol policji. Z relacji pokrzywdzonego przekazanej policjantom wynikało, iż zna on osobiście jednego ze sprawców, natomiast nie był on w stanie wskazać tożsamości drugiego z napastników. W początkowej fazie śledztwa dokonano na podstawie postanowienia prokuratora zatrzymania Marcina M, a następnie ogłoszono mu zarzuty pobicia, pozbawienia wolności oraz rozboju na osobie pokrzywdzonego. Dodatkowo podejrzany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Na wniosek tut. Prokuratury Marcin M. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Równolegle trwały intensywne czynności procesowe, zmierzające do ustalenia tożsamości drugiego z napastników. W dniu 21.11.2018r na podstawie postanowienia prokuratora dokonano zatrzymania Kamila B., któremu przedstawiono zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu z Marcinem M. W dniu 22.11.2018r Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim zastosował wobec podejrzanego Kamila B., środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zarówno Marcin M i Kamil B. byli już karani, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Więcej...

Akt oskarżenia w sprawie oszustów internetowych

2018-04-17 11:31

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 17.04.2018r skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Dawidowi S. i Annie S. oraz Pawłowi R. Wcześniej, tj. w dniu 27.03.2018r wobec Dawida S. i Anny S., tut. Prokuratura skierowała akt oskarżenia dotyczący znęcania nad 7 psami, o czym informowaliśmy na stronie internetowej dnia 10.04.2018r. Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, małżonkowie Dawid i Anna S. na portalach internetowych wystawiali szereg aukcji, dotyczących sprzedaży głównie produktów dla dzieci (wózki dziecięce, mleko, kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci, zabawki itp.). Natomiast Paweł R., przyjmował na swój rachunek bankowy część wpłat dokonanych przez pokrzywdzonych. Pomimo wpłacania przez pokrzywdzonych pieniędzy za poszczególne produkty, podejrzani nigdy nie wywiązywali się z transakcji. Przy wystawianiu kolejnych ogłoszeń, zakładali nowe konta na portalach ogłoszeniowych, oferując do sprzedaży kolejne produkty.

Więcej...

Akt oskarżenia w sprawie znęcania nad psami

2018-04-10 12:54

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny, akt oskarżenia p-ko Annie S. i Dawidowi S., zarzucając im popełnienie przestępstwa znęcania nad 7 psami. Przedmiotowe przestępstwo zostało ujawnione, kiedy w innej sprawie w miejscu pobytu Dawida S., przeprowadzono czynność przeszukania i jego zatrzymania. Wówczas ujawniono, że małżonkowie Anna i Dawid S. w wynajmowanym mieszkaniu posiadali 7 psów, które były przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych, a nadto zwierzęta utrzymywane były w stanie nie leczonych chorób, jak również miały one założone ubranka, które nie były przeznaczone dla tego gatunku, co skutkowało między innymi deformacją kończyn. Z uwagi na ujawnione nieprawidłowości w utrzymywaniu zwierząt, zostały one odebrane właścicielom i przekazane do schroniska, gdzie otrzymały profesjonalną pomoc weterynaryjną. Annie i Dawidowi S. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 a Ustawy z dnia 21.08.1997r o ochronie zwierząt. Sprawcom, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Więcej...

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE NA MIENIU PODEJRZANEJ W ŁĄCZNEJ KWOCIE 314.640,00 ZŁ

2018-01-12 08:49

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim, nadzoruje pod sygnaturą PR 1 Ds. 634.2017 śledztwo przeciwko Monice S. i 3 innym podejrzanym, którym łącznie zarzucono popełnienie 27 przestępstw oszustwa oraz fałszowania dokumentów. W toku prowadzonego postępowania ustalano, że Monika S. pełniąc funkcję Dyrektora Oddziału lokalnej placówki banku, zawarła szereg fikcyjnych umów kredytowych, podrabiając podpisy rzekomych kredytobiorców, którzy faktycznie nigdy nie zaciągali kredytów w tym Banku. W ten sposób, podejrzana nielegalnie uzyskała środki finansowe w kwocie około 390.000 złotych, które następnie wykorzystała na swoje prywatne cele.

Więcej...