Godziny przyjęć interesantów

Prokurator Rejonowy:

wtorek:  godz. 14.00 - 16.00

 

Zastępcy Prokuratora Rejonowego:

wtorek: godz. 9.00 - 12.00

czwartek: godz. 9.00 - 12.00

 

Prokuratorzy:

wtorek, czwartek: godz. 9.00 - 12.00

 

Sekretariat:

poniedziałek - czwartek: godz. 9.00 - 14.00

z wyłączeniem pierwszego i ostatniego roboczego dnia miesiąca