Struktura organizacyjna

W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Dział 1 Ds. dochodzeniowo-śledczy - kierowany przez prok. Magdalenę Powierżę oraz nadzorowany przez I Zastępcę Prokuratora Rejonowego - postępowania przygotowawcze prowadzone przez Komendę Powiatową w Wołominie oraz prowadzone przez wymienioną Komendę Śledztwa określone wart. 309 pkt 4 i 5;

Dział 2 Ds. śledczy - kierowany przez prok. Michała Magiera oraz nadzorowany przez I Zastępcę Prokuratora Rejonowego - śledztwa określone wart. 309 pkt 1, 2 i 3, a także wart. 233 kk i 310 kk - z całego terenu właściwości Prokuratury Rejonowej w Wołominie, postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w rozdziale XXVIII, wypadki przy pracy, błąd w sztuce lekarskiej lub dekretowane imiennie ze względu na zawiłość lub wagę sprawy - rejestrowane w repertorium 2 Ds.

Dział 3 Ds. dochodzeniowo-śledczy kierowany "wakat"  nadzorowany przez II Zastępcę Prokuratora Rejonowego - postępowania przygotowawcze prowadzone przez Komisariat Policji w Markach i przez Komisariat Policji w Radzyminie oraz prowadzone przez wymienione komisariaty śledztwa wskazane wart. 309 pkt 4 i 5 kpk - zarejestrowane w repertorium 3 Ds.;

Dział 4 Ds. dochodzeniowo- śledczy - kierowany przez prok. Sylwie Muzyczko-Wołosik oraz nadzorowany przez I Zastępcę Prokuratora Rejonowego o postępowania przygotowawcze prowadzone przez Komisariat Policji w Ząbkach i przez Komisariat Policji w Zielonce oraz prowadzone przez wymienione komisariaty śledztwa wskazane wart. 309 pkt 4 i 5 kpk - zarejestrowane w repertorium 4 Ds., a także o przestępstwa określone wart. 177kk prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie.

Dział 5 Ds. dochodzeniowo- śledczy kierowany przez prok. Mariusza Janiaka oraz nadzorowany przez II Zastępcę Prokuratora Rejonowego postępowania przygotowawcze prowadzone przez Komisariat Policji w Tłuszczu, przez Komisariat Policji w Jadowie, przez Komisariat Policji Kobyłce i śledztwa wskazane wart. 309 pkt 4 i 5 kpk - rejestrowane w repertorium 5 Ds.

stanowisko pracy do spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych - prok. Joanna Ryszawa;

sekretariat Prokuratury Rejonowej - kierowany przez Kierownika Sekretariatu Elżbietę Witkowską oraz nadzorowany przez II Zastępcę Prokuratora Rejonowego.