Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek  8:15 - 16:15,  poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

Interesanci przyjmowani są przez właściwych prokuratorów i urzędników w dni robocze,  w godzinach 9:00 - 15:00.

Prokurator Rejonowy lub Jego Zastępca przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od  12:00 do 14:00 i w czwartki od 9.00-11.00.

W poniedziałki interesanci przyjmowani są nadto, w ramach dyżuru w godzinach 16.15 - 18.00, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego przyjęcia.

Prokuratura Rejonowa nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.