Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Struktura organizacyjna

Dział 1 Ds. - kierowany przez Kierownika Działu prokurator Annę Krysińską, prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze prowadzone przez KPP w Legionowie z terenu jej właściwości oraz śledztwa wskazane w art. 309 pkt 4 i 5 kpk z terenu jej właściwości;

Dział 2 Ds. - prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze prowadzone przez Komisariaty Policji w Jabłonnej, Wieliszewie, Nieporęcie i Serocku oraz śledztwa wskazane w art. 309 pkt 4 i 5 kpk z terenu właściwych komisariatów;

Dział 3 Ds. - prowadzi i nadzoruje śledztwa określone w art. 309 pkt 1, 2 i 3 kpk a także o przestępstwa z art. 233 § 1 i 4 kk, 310 § 2 i 4 kk, w rozdziale XXVIII oraz inne imiennie zadekretowane, opisane w art. 309 pkt 5 kpk ze względu na wagę i ich zawiłość.